Oprichting

Op 14 oktober 1988, werd de vzw Labyrint opgericht door Chris Tillieu, Christine Moens en Sonja Boeckaert, toen nog onder de vlag ‘culturele vrouwenorganisatie’. Het oorspronkelijke hoofddoel was immers het organiseren en stimuleren van activiteiten ter bevordering van de culturele ontplooiing en emancipatie van de vrouw.

 

Doorheen de jaren is er veel veranderd in de maatschappij, en Labyrint heeft naderhand zijn doelgroep aangepast naar vrouwen die van vrouwen houden. Maar de fundamenten van het Labyrint waren gelegd. Voor ogen stond een open vereniging waaraan iedereen kon meewerken, ideeën opperen, activiteiten organiseren en aan vergaderingen deelnemen. Mensen leerden elkaar kennen, vriendschappen werden gesmeed, medewerkers boden zich aan.

 

Labyrint had toen een vaste stek in de Vissersstraat, een plaats waar meerdere fuiven per maand doorgingen, waar op vaste avonden een cafeetje geopend werd en waar er ruimte was om activiteiten te organiseren. Na een tijdje bleek deze formule niet meer haalbaar en dus zijn we na drie jaar overgegaan tot een andere manier van werken, minder intensief activiteiten organiseren en de dragende handen wat ontlasten zodat er meer tijd kwam voor pionierswerk en ondersteuning van vrouwen in hun zoektocht. Daardoor hadden we minder financiële middelen, maar dat heeft onze vrijwilligsters nooit tegengehouden.

Altijd waren er wel dames, om te helpen, opdat andere vrouwen hun weg vonden in ons Labyrint. Reeds 25 jaar lang, elke dag!

 

Labyrint anno 2018

 

We zijn bijna 30 jaar lang open, ruimdenkend en erg toegankelijk, iedereen welkom is geen loze leuze.

Vrouwen van elke leeftijd kunnen bij ons terecht, van piepjong via JoLa naar een van de vlotte veertigers tot de recent opge- richte Kaya60plussen, die zich richten op de lesbienne die al wat ouder is, of die zich goed voelt bij wat zij aanbieden. Bewust kiest Labyrint ervoor om geen leeftijdsgrenzen aan te duiden, omdat wij geen labeltjes kleven. Iedereen kan aan elke activiteit deelnemen, ongeacht afkomst, religie, seksuele identiteit of

leeftijd. Zowel zoekende dames als degenen die hun zaakjes goed op een rijtje hebben, kunnen bij ons terecht. Zowel onze activiteiten als onze dienstverlening zijn divers en voor iedereen open, onze bijdragen worden bewust economisch gehouden -voor leden veelal gratis- omdat wij geen winst najagen, omdat wij willen dat niemand zich uitgesloten zou voelen. Voor de toekomst willen we grotendeels op dit pad verder gaan, zorgen dat elke dame zich bij ons veilig voelt, dat er ruimte komt voor het nog meer openstellen zodat elke lesbische identiteit

zijn plaats zou vinden binnen onze vereniging, dat er nog meer bruggen gebouwd worden naar andere verenigingen die andere minderheden vertegenwoordigen, dat wij door vorming, informeren en organiseren nog verder gaan, nog meer mensen bereiken, maar zeker blijven streven dat in een heteronormatieve maatschappij iedereen zichzelf kan zijn en zich openlijk durft uiten.