Labyrint is al 30 jaar lang een open, ruimdenkende en erg toegankelijke vereniging voor lesbische en biseksuele vrouwen van Leuven en omstreken. Vrouwen van elke leeftijd kunnen bij ons terecht, van piepjong via Lez*Go naar een van de vlotte veertigers tot de Kaya60plussers, die zich richten op de iets oudere vrouw of de vrouw die zich goed voelt bij wat zij aanbieden.

Bewust kiest Labyrint ervoor om geen leeftijdsgrenzen aan te duiden, omdat wij geen labeltjes kleven. Iedereen kan aan elke activiteit deelnemen, ongeacht afkomst, religie, seksuele identiteit of leeftijd. Zowel zoekende dames als degenen die hun zaakjes goed op een rijtje hebben, kunnen bij ons terecht.

Als vereniging blijven we aan de weg timmeren. Ook in de toekomst willen we zorgen dat elke dame zich veilig voelt bij ons en dat elke lesbische of biseksuele identiteit zijn plaats vindt binnen onze vereniging. We willen bruggen bouwen met andere verenigingen en nog meer mensen bereiken. Maar bovenal willen ernaar streven dat in een hetero normatieve maatschappij iedereen zichzelf kan zijn en zich openlijk durft uiten.

Oprichting

2018 was een feestjaar voor Labyrint. We bestonden 30 jaar! Op 14 oktober 1988 zag vzw Labyrint het daglicht toen nog onder de vlag ‘culturele vrouwenorganisatie’. De vereniging werd opgericht door Chris Tillieu, Christine Moens en Sonja Boeckaert.

Het oorspronkelijke doel was het organiseren en stimuleren van activiteiten ter bevordering van de culturele ontplooiing en emancipatie van de vrouw. Later heeft Labyrint zijn doelgroep aangepast naar vrouwen die van vrouwen houden.

Labyrint had een vaste stek in de Vissersstraat, een plaats waar meerdere fuiven per maand doorgingen, waar op vaste avonden een cafeetje geopend werd en waar er ruimte was om activiteiten te organiseren. Na een tijdje bleek deze formule niet meer haalbaar.

Na drie jaar zijn we overgegaan naar een minder intensieve vorm van werken en kwam er meer ruimte vrij pionierswerk en het ondersteunen van vrouwen in hun zoektocht.

Daardoor hadden we minder financiële middelen, maar dat heeft onze vrijwilligsters nooit tegen gehouden. Altijd waren er wel dames om te helpen opdat andere vrouwen hun weg vonden in ons Labyrint. Reeds 30 jaar lang, elke dag!